پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
478970
بیشترین: 
519600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
497130
زمان: 
6/20 20:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 20 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 20 شهریور 1397 , 497130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:15","price":512210},{"date":"1397/06/20 11:25","price":515900},{"date":"1397/06/20 11:40","price":519600},{"date":"1397/06/20 12:05","price":506670},{"date":"1397/06/20 12:25","price":509440},{"date":"1397/06/20 12:35","price":504820},{"date":"1397/06/20 12:55","price":496820},{"date":"1397/06/20 13:05","price":500200},{"date":"1397/06/20 13:15","price":502510},{"date":"1397/06/20 13:25","price":505750},{"date":"1397/06/20 13:30","price":503900},{"date":"1397/06/20 13:40","price":499900},{"date":"1397/06/20 13:45","price":497130},{"date":"1397/06/20 13:50","price":495900},{"date":"1397/06/20 13:55","price":497130},{"date":"1397/06/20 14:00","price":497430},{"date":"1397/06/20 14:05","price":502050},{"date":"1397/06/20 14:10","price":498670},{"date":"1397/06/20 14:15","price":497740},{"date":"1397/06/20 14:20","price":496820},{"date":"1397/06/20 14:25","price":495900},{"date":"1397/06/20 14:30","price":493130},{"date":"1397/06/20 14:40","price":490350},{"date":"1397/06/20 14:45","price":494050},{"date":"1397/06/20 14:50","price":497430},{"date":"1397/06/20 14:55","price":494360},{"date":"1397/06/20 15:00","price":495900},{"date":"1397/06/20 15:05","price":496200},{"date":"1397/06/20 15:10","price":497130},{"date":"1397/06/20 15:15","price":497740},{"date":"1397/06/20 15:25","price":498050},{"date":"1397/06/20 15:30","price":498670},{"date":"1397/06/20 15:40","price":500200},{"date":"1397/06/20 15:45","price":498360},{"date":"1397/06/20 15:50","price":499900},{"date":"1397/06/20 15:55","price":501740},{"date":"1397/06/20 16:00","price":500820},{"date":"1397/06/20 16:05","price":500050},{"date":"1397/06/20 16:15","price":500200},{"date":"1397/06/20 16:20","price":501130},{"date":"1397/06/20 16:25","price":504210},{"date":"1397/06/20 16:30","price":501740},{"date":"1397/06/20 16:40","price":502670},{"date":"1397/06/20 16:45","price":500510},{"date":"1397/06/20 16:50","price":501130},{"date":"1397/06/20 16:55","price":501590},{"date":"1397/06/20 17:00","price":499900},{"date":"1397/06/20 17:05","price":498360},{"date":"1397/06/20 17:10","price":497590},{"date":"1397/06/20 17:15","price":478970},{"date":"1397/06/20 17:20","price":497430},{"date":"1397/06/20 17:25","price":498360},{"date":"1397/06/20 17:30","price":495900},{"date":"1397/06/20 17:40","price":496820},{"date":"1397/06/20 17:45","price":497430},{"date":"1397/06/20 17:55","price":496970},{"date":"1397/06/20 18:00","price":495900},{"date":"1397/06/20 18:05","price":496510},{"date":"1397/06/20 18:10","price":497430},{"date":"1397/06/20 18:15","price":500510},{"date":"1397/06/20 18:20","price":499280},{"date":"1397/06/20 18:25","price":497740},{"date":"1397/06/20 18:30","price":495900},{"date":"1397/06/20 18:40","price":498670},{"date":"1397/06/20 18:45","price":497280},{"date":"1397/06/20 18:50","price":496510},{"date":"1397/06/20 18:55","price":497130},{"date":"1397/06/20 19:00","price":498360},{"date":"1397/06/20 19:05","price":498970},{"date":"1397/06/20 19:10","price":499900},{"date":"1397/06/20 19:15","price":497740},{"date":"1397/06/20 19:25","price":498970},{"date":"1397/06/20 19:40","price":497430},{"date":"1397/06/20 19:45","price":498670},{"date":"1397/06/20 19:50","price":499280},{"date":"1397/06/20 19:55","price":499590},{"date":"1397/06/20 20:00","price":498200},{"date":"1397/06/20 20:05","price":497430},{"date":"1397/06/20 20:10","price":497130}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398