پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
359230
بیشترین: 
389700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
372850
زمان: 
6/20 20:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 20 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 20 شهریور 1397 , 372850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:15","price":384160},{"date":"1397/06/20 11:25","price":386930},{"date":"1397/06/20 11:40","price":389700},{"date":"1397/06/20 12:05","price":380010},{"date":"1397/06/20 12:25","price":382080},{"date":"1397/06/20 12:35","price":378620},{"date":"1397/06/20 12:55","price":372620},{"date":"1397/06/20 13:05","price":375160},{"date":"1397/06/20 13:15","price":376890},{"date":"1397/06/20 13:25","price":379310},{"date":"1397/06/20 13:30","price":377930},{"date":"1397/06/20 13:40","price":374930},{"date":"1397/06/20 13:45","price":372850},{"date":"1397/06/20 13:50","price":371930},{"date":"1397/06/20 13:55","price":372850},{"date":"1397/06/20 14:00","price":373080},{"date":"1397/06/20 14:05","price":376540},{"date":"1397/06/20 14:10","price":374000},{"date":"1397/06/20 14:15","price":373310},{"date":"1397/06/20 14:20","price":372620},{"date":"1397/06/20 14:25","price":371930},{"date":"1397/06/20 14:30","price":369850},{"date":"1397/06/20 14:40","price":367770},{"date":"1397/06/20 14:45","price":370540},{"date":"1397/06/20 14:50","price":373080},{"date":"1397/06/20 14:55","price":370770},{"date":"1397/06/20 15:00","price":371930},{"date":"1397/06/20 15:05","price":372160},{"date":"1397/06/20 15:10","price":372850},{"date":"1397/06/20 15:15","price":373310},{"date":"1397/06/20 15:25","price":373540},{"date":"1397/06/20 15:30","price":374000},{"date":"1397/06/20 15:40","price":375160},{"date":"1397/06/20 15:45","price":373770},{"date":"1397/06/20 15:50","price":374930},{"date":"1397/06/20 15:55","price":376310},{"date":"1397/06/20 16:00","price":375620},{"date":"1397/06/20 16:05","price":375040},{"date":"1397/06/20 16:15","price":375160},{"date":"1397/06/20 16:20","price":375850},{"date":"1397/06/20 16:25","price":378160},{"date":"1397/06/20 16:30","price":376310},{"date":"1397/06/20 16:40","price":377000},{"date":"1397/06/20 16:45","price":375390},{"date":"1397/06/20 16:50","price":375850},{"date":"1397/06/20 16:55","price":376200},{"date":"1397/06/20 17:00","price":374930},{"date":"1397/06/20 17:05","price":373770},{"date":"1397/06/20 17:10","price":373200},{"date":"1397/06/20 17:15","price":359230},{"date":"1397/06/20 17:20","price":373080},{"date":"1397/06/20 17:25","price":373770},{"date":"1397/06/20 17:30","price":371930},{"date":"1397/06/20 17:40","price":372620},{"date":"1397/06/20 17:45","price":373080},{"date":"1397/06/20 17:55","price":372730},{"date":"1397/06/20 18:00","price":371930},{"date":"1397/06/20 18:05","price":372390},{"date":"1397/06/20 18:10","price":373080},{"date":"1397/06/20 18:15","price":375390},{"date":"1397/06/20 18:20","price":374460},{"date":"1397/06/20 18:25","price":373310},{"date":"1397/06/20 18:30","price":371930},{"date":"1397/06/20 18:40","price":374000},{"date":"1397/06/20 18:45","price":372960},{"date":"1397/06/20 18:50","price":372390},{"date":"1397/06/20 18:55","price":372850},{"date":"1397/06/20 19:00","price":373770},{"date":"1397/06/20 19:05","price":374230},{"date":"1397/06/20 19:10","price":374930},{"date":"1397/06/20 19:15","price":373310},{"date":"1397/06/20 19:25","price":374230},{"date":"1397/06/20 19:40","price":373080},{"date":"1397/06/20 19:45","price":374000},{"date":"1397/06/20 19:50","price":374460},{"date":"1397/06/20 19:55","price":374700},{"date":"1397/06/20 20:00","price":373660},{"date":"1397/06/20 20:05","price":373080},{"date":"1397/06/20 20:10","price":372850}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398