کمترین: 
186
بیشترین: 
201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
186
زمان: 
6/20 21:20
قیمت روپیه هند امروز 20 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 20 شهریور 1397 , 186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:10","price":194},{"date":"1397/06/20 11:20","price":198},{"date":"1397/06/20 11:40","price":201},{"date":"1397/06/20 12:50","price":197},{"date":"1397/06/20 13:10","price":191},{"date":"1397/06/20 13:20","price":192},{"date":"1397/06/20 13:30","price":193},{"date":"1397/06/20 13:50","price":191},{"date":"1397/06/20 14:00","price":190},{"date":"1397/06/20 14:10","price":191},{"date":"1397/06/20 14:20","price":190},{"date":"1397/06/20 14:30","price":189},{"date":"1397/06/20 15:00","price":190},{"date":"1397/06/20 15:50","price":191},{"date":"1397/06/20 16:20","price":192},{"date":"1397/06/20 16:30","price":191},{"date":"1397/06/20 17:20","price":190},{"date":"1397/06/20 17:30","price":191},{"date":"1397/06/20 18:00","price":190},{"date":"1397/06/20 18:20","price":191},{"date":"1397/06/20 18:50","price":189},{"date":"1397/06/20 20:00","price":190},{"date":"1397/06/20 20:10","price":189},{"date":"1397/06/20 20:30","price":188},{"date":"1397/06/20 20:50","price":186},{"date":"1397/06/20 21:00","price":187},{"date":"1397/06/20 21:20","price":186}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398