کمترین: 
26
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/20 18:30
قیمت لیر سوریه امروز 20 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:10","price":27},{"date":"1397/06/20 11:40","price":28},{"date":"1397/06/20 12:50","price":27},{"date":"1397/06/20 13:10","price":26},{"date":"1397/06/20 13:30","price":27},{"date":"1397/06/20 13:50","price":26},{"date":"1397/06/20 14:10","price":27},{"date":"1397/06/20 14:20","price":26},{"date":"1397/06/20 15:50","price":27},{"date":"1397/06/20 16:00","price":26},{"date":"1397/06/20 16:20","price":27},{"date":"1397/06/20 17:10","price":26},{"date":"1397/06/20 17:30","price":27},{"date":"1397/06/20 17:50","price":26},{"date":"1397/06/20 18:20","price":27},{"date":"1397/06/20 18:30","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398