پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1921100
بیشترین: 
2040400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1927700
زمان: 
6/20 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 20 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1927700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:10","price":1987400},{"date":"1397/06/20 11:15","price":1991800},{"date":"1397/06/20 11:25","price":2016100},{"date":"1397/06/20 11:40","price":2040400},{"date":"1397/06/20 12:05","price":2005000},{"date":"1397/06/20 12:25","price":1998400},{"date":"1397/06/20 12:35","price":1985200},{"date":"1397/06/20 12:55","price":1960900},{"date":"1397/06/20 13:05","price":1969700},{"date":"1397/06/20 13:15","price":1974100},{"date":"1397/06/20 13:25","price":1980700},{"date":"1397/06/20 13:30","price":1978500},{"date":"1397/06/20 13:40","price":1958700},{"date":"1397/06/20 13:45","price":1956500},{"date":"1397/06/20 13:50","price":1952000},{"date":"1397/06/20 13:55","price":1963100},{"date":"1397/06/20 14:00","price":1965300},{"date":"1397/06/20 14:10","price":1960900},{"date":"1397/06/20 14:15","price":1958700},{"date":"1397/06/20 14:20","price":1952000},{"date":"1397/06/20 14:25","price":1942800},{"date":"1397/06/20 14:30","price":1934400},{"date":"1397/06/20 14:40","price":1921100},{"date":"1397/06/20 14:45","price":1938800},{"date":"1397/06/20 14:50","price":1960900},{"date":"1397/06/20 14:55","price":1949800},{"date":"1397/06/20 15:00","price":1947600},{"date":"1397/06/20 15:05","price":1954200},{"date":"1397/06/20 15:10","price":1956500},{"date":"1397/06/20 15:15","price":1952000},{"date":"1397/06/20 15:25","price":1954200},{"date":"1397/06/20 15:30","price":1956500},{"date":"1397/06/20 15:40","price":1963100},{"date":"1397/06/20 15:45","price":1965300},{"date":"1397/06/20 15:50","price":1963100},{"date":"1397/06/20 15:55","price":1967500},{"date":"1397/06/20 16:00","price":1969700},{"date":"1397/06/20 16:05","price":1965300},{"date":"1397/06/20 16:15","price":1969700},{"date":"1397/06/20 16:20","price":1973200},{"date":"1397/06/20 16:25","price":1967500},{"date":"1397/06/20 16:30","price":1965300},{"date":"1397/06/20 16:40","price":1969700},{"date":"1397/06/20 16:45","price":1960900},{"date":"1397/06/20 16:50","price":1958700},{"date":"1397/06/20 16:55","price":1960900},{"date":"1397/06/20 17:05","price":1945400},{"date":"1397/06/20 17:15","price":1941000},{"date":"1397/06/20 17:20","price":1949800},{"date":"1397/06/20 17:25","price":1956500},{"date":"1397/06/20 17:40","price":1954200},{"date":"1397/06/20 17:45","price":1952000},{"date":"1397/06/20 17:50","price":1956500},{"date":"1397/06/20 17:55","price":1943200},{"date":"1397/06/20 18:00","price":1945400},{"date":"1397/06/20 18:05","price":1954200},{"date":"1397/06/20 18:10","price":1952000},{"date":"1397/06/20 18:15","price":1958700},{"date":"1397/06/20 18:25","price":1954200},{"date":"1397/06/20 18:30","price":1952000},{"date":"1397/06/20 18:40","price":1947600},{"date":"1397/06/20 18:45","price":1949800},{"date":"1397/06/20 19:00","price":1947600},{"date":"1397/06/20 19:05","price":1956500},{"date":"1397/06/20 19:15","price":1958700},{"date":"1397/06/20 19:20","price":1956500},{"date":"1397/06/20 19:25","price":1952000},{"date":"1397/06/20 19:45","price":1956500},{"date":"1397/06/20 19:50","price":1952000},{"date":"1397/06/20 19:55","price":1956500},{"date":"1397/06/20 20:00","price":1958700},{"date":"1397/06/20 20:05","price":1954200},{"date":"1397/06/20 20:15","price":1947600},{"date":"1397/06/20 20:20","price":1945400},{"date":"1397/06/20 20:25","price":1947600},{"date":"1397/06/20 20:30","price":1941000},{"date":"1397/06/20 20:40","price":1936600},{"date":"1397/06/20 20:45","price":1934400},{"date":"1397/06/20 21:00","price":1938800},{"date":"1397/06/20 21:10","price":1927700}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398