کمترین: 
147491
بیشترین: 
148577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
148577.0
زمان: 
6/20 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 20 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 148577.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:00","price":147491.0},{"date":"1397/06/20 11:50","price":148110.0},{"date":"1397/06/20 13:10","price":148577.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399