کمترین: 
26
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/20 20:10
قیمت درام ارمنستان امروز 20 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":27},{"date":"1397/06/20 11:20","price":28},{"date":"1397/06/20 12:50","price":27},{"date":"1397/06/20 14:30","price":26},{"date":"1397/06/20 15:00","price":27},{"date":"1397/06/20 18:10","price":28},{"date":"1397/06/20 19:50","price":26},{"date":"1397/06/20 20:00","price":27},{"date":"1397/06/20 20:10","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399