پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
35087
بیشترین: 
37807
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35087
زمان: 
6/20 21:20
قیمت ریال عمان امروز 20 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 35087 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":35797},{"date":"1397/06/20 10:30","price":35764},{"date":"1397/06/20 10:50","price":35841},{"date":"1397/06/20 11:00","price":35839},{"date":"1397/06/20 11:10","price":36582},{"date":"1397/06/20 11:20","price":37107},{"date":"1397/06/20 11:40","price":37807},{"date":"1397/06/20 12:50","price":36961},{"date":"1397/06/20 13:10","price":35847},{"date":"1397/06/20 13:20","price":36061},{"date":"1397/06/20 13:30","price":36230},{"date":"1397/06/20 13:50","price":36004},{"date":"1397/06/20 14:00","price":35875},{"date":"1397/06/20 14:10","price":36074},{"date":"1397/06/20 14:20","price":35789},{"date":"1397/06/20 14:30","price":35668},{"date":"1397/06/20 14:50","price":35564},{"date":"1397/06/20 15:00","price":35758},{"date":"1397/06/20 15:10","price":35836},{"date":"1397/06/20 15:20","price":35846},{"date":"1397/06/20 15:30","price":35833},{"date":"1397/06/20 15:50","price":36110},{"date":"1397/06/20 16:00","price":36061},{"date":"1397/06/20 16:10","price":35989},{"date":"1397/06/20 16:20","price":36142},{"date":"1397/06/20 16:30","price":36103},{"date":"1397/06/20 16:50","price":36113},{"date":"1397/06/20 17:00","price":36108},{"date":"1397/06/20 17:10","price":35994},{"date":"1397/06/20 17:20","price":35806},{"date":"1397/06/20 17:30","price":36135},{"date":"1397/06/20 17:50","price":36006},{"date":"1397/06/20 18:00","price":35799},{"date":"1397/06/20 18:10","price":35884},{"date":"1397/06/20 18:20","price":36117},{"date":"1397/06/20 18:30","price":36034},{"date":"1397/06/20 18:50","price":35661},{"date":"1397/06/20 19:00","price":35563},{"date":"1397/06/20 19:10","price":35690},{"date":"1397/06/20 19:20","price":35729},{"date":"1397/06/20 19:30","price":35637},{"date":"1397/06/20 19:50","price":35704},{"date":"1397/06/20 20:00","price":35805},{"date":"1397/06/20 20:10","price":35692},{"date":"1397/06/20 20:20","price":35560},{"date":"1397/06/20 20:30","price":35470},{"date":"1397/06/20 20:50","price":35175},{"date":"1397/06/20 21:10","price":35250},{"date":"1397/06/20 21:20","price":35087}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398