پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
44922
بیشترین: 
48383
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44922
زمان: 
6/20 21:20
قیمت دینار کویت امروز 20 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 44922 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":45905},{"date":"1397/06/20 10:30","price":45862},{"date":"1397/06/20 10:50","price":45755},{"date":"1397/06/20 11:00","price":45858},{"date":"1397/06/20 11:10","price":46699},{"date":"1397/06/20 11:20","price":47484},{"date":"1397/06/20 11:40","price":48383},{"date":"1397/06/20 12:50","price":47303},{"date":"1397/06/20 13:10","price":45896},{"date":"1397/06/20 13:20","price":46176},{"date":"1397/06/20 13:30","price":46402},{"date":"1397/06/20 13:50","price":46101},{"date":"1397/06/20 14:00","price":45963},{"date":"1397/06/20 14:10","price":46203},{"date":"1397/06/20 14:20","price":45823},{"date":"1397/06/20 14:30","price":45682},{"date":"1397/06/20 14:50","price":45544},{"date":"1397/06/20 15:00","price":45792},{"date":"1397/06/20 15:10","price":45891},{"date":"1397/06/20 15:20","price":45896},{"date":"1397/06/20 15:30","price":45887},{"date":"1397/06/20 15:50","price":46234},{"date":"1397/06/20 16:00","price":46171},{"date":"1397/06/20 16:10","price":46094},{"date":"1397/06/20 16:20","price":46274},{"date":"1397/06/20 16:30","price":46239},{"date":"1397/06/20 16:50","price":46237},{"date":"1397/06/20 17:00","price":46231},{"date":"1397/06/20 17:10","price":46100},{"date":"1397/06/20 17:20","price":45843},{"date":"1397/06/20 17:30","price":46264},{"date":"1397/06/20 17:50","price":46101},{"date":"1397/06/20 18:00","price":45833},{"date":"1397/06/20 18:10","price":45942},{"date":"1397/06/20 18:20","price":46256},{"date":"1397/06/20 18:30","price":46150},{"date":"1397/06/20 18:50","price":45672},{"date":"1397/06/20 19:00","price":45531},{"date":"1397/06/20 19:10","price":45694},{"date":"1397/06/20 19:20","price":45743},{"date":"1397/06/20 19:30","price":45624},{"date":"1397/06/20 19:50","price":45679},{"date":"1397/06/20 20:00","price":45811},{"date":"1397/06/20 20:10","price":45665},{"date":"1397/06/20 20:20","price":45528},{"date":"1397/06/20 20:30","price":45412},{"date":"1397/06/20 20:50","price":45034},{"date":"1397/06/20 21:10","price":45130},{"date":"1397/06/20 21:20","price":44922}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398