کمترین: 
184
بیشترین: 
197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
184
زمان: 
6/20 21:20
قیمت افغانی امروز 20 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":188},{"date":"1397/06/20 11:10","price":192},{"date":"1397/06/20 11:20","price":194},{"date":"1397/06/20 11:40","price":197},{"date":"1397/06/20 12:50","price":194},{"date":"1397/06/20 13:10","price":188},{"date":"1397/06/20 13:20","price":189},{"date":"1397/06/20 13:30","price":190},{"date":"1397/06/20 13:50","price":189},{"date":"1397/06/20 14:00","price":188},{"date":"1397/06/20 14:10","price":189},{"date":"1397/06/20 14:20","price":188},{"date":"1397/06/20 14:30","price":187},{"date":"1397/06/20 14:50","price":186},{"date":"1397/06/20 15:00","price":187},{"date":"1397/06/20 15:10","price":188},{"date":"1397/06/20 15:50","price":189},{"date":"1397/06/20 16:50","price":190},{"date":"1397/06/20 17:00","price":189},{"date":"1397/06/20 17:20","price":188},{"date":"1397/06/20 17:30","price":189},{"date":"1397/06/20 18:00","price":188},{"date":"1397/06/20 18:20","price":190},{"date":"1397/06/20 18:50","price":187},{"date":"1397/06/20 20:00","price":188},{"date":"1397/06/20 20:20","price":187},{"date":"1397/06/20 20:30","price":186},{"date":"1397/06/20 20:50","price":184},{"date":"1397/06/20 21:00","price":185},{"date":"1397/06/20 21:20","price":184}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399