پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13889
بیشترین: 
14959
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13921
زمان: 
6/20 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 13921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":14218},{"date":"1397/06/20 10:30","price":14208},{"date":"1397/06/20 10:50","price":14206},{"date":"1397/06/20 11:00","price":14202},{"date":"1397/06/20 11:10","price":14499},{"date":"1397/06/20 11:20","price":14692},{"date":"1397/06/20 11:40","price":14959},{"date":"1397/06/20 12:50","price":14660},{"date":"1397/06/20 13:10","price":14223},{"date":"1397/06/20 13:20","price":14309},{"date":"1397/06/20 13:30","price":14372},{"date":"1397/06/20 13:50","price":14278},{"date":"1397/06/20 14:00","price":14226},{"date":"1397/06/20 14:10","price":14303},{"date":"1397/06/20 14:20","price":14193},{"date":"1397/06/20 14:30","price":14146},{"date":"1397/06/20 14:50","price":14093},{"date":"1397/06/20 15:00","price":14176},{"date":"1397/06/20 15:10","price":14201},{"date":"1397/06/20 15:20","price":14236},{"date":"1397/06/20 15:30","price":14209},{"date":"1397/06/20 15:50","price":14321},{"date":"1397/06/20 16:00","price":14305},{"date":"1397/06/20 16:10","price":14279},{"date":"1397/06/20 16:20","price":14343},{"date":"1397/06/20 16:30","price":14329},{"date":"1397/06/20 16:50","price":14320},{"date":"1397/06/20 17:00","price":14324},{"date":"1397/06/20 17:10","price":14273},{"date":"1397/06/20 17:20","price":14199},{"date":"1397/06/20 17:30","price":14317},{"date":"1397/06/20 17:50","price":14284},{"date":"1397/06/20 18:00","price":14201},{"date":"1397/06/20 18:10","price":14232},{"date":"1397/06/20 18:20","price":14323},{"date":"1397/06/20 18:30","price":14287},{"date":"1397/06/20 18:50","price":14143},{"date":"1397/06/20 19:00","price":14108},{"date":"1397/06/20 19:10","price":14162},{"date":"1397/06/20 19:20","price":14170},{"date":"1397/06/20 19:30","price":14125},{"date":"1397/06/20 19:50","price":14156},{"date":"1397/06/20 20:00","price":14198},{"date":"1397/06/20 20:10","price":14153},{"date":"1397/06/20 20:20","price":14105},{"date":"1397/06/20 20:30","price":14069},{"date":"1397/06/20 20:50","price":13889},{"date":"1397/06/20 21:00","price":13953},{"date":"1397/06/20 21:10","price":13987},{"date":"1397/06/20 21:20","price":13921}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398