پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12157
بیشترین: 
13116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12157
زمان: 
6/20 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 20 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 12157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":12446},{"date":"1397/06/20 10:30","price":12434},{"date":"1397/06/20 10:50","price":12431},{"date":"1397/06/20 11:10","price":12688},{"date":"1397/06/20 11:20","price":12871},{"date":"1397/06/20 11:40","price":13116},{"date":"1397/06/20 12:50","price":12821},{"date":"1397/06/20 13:10","price":12421},{"date":"1397/06/20 13:20","price":12493},{"date":"1397/06/20 13:30","price":12554},{"date":"1397/06/20 13:50","price":12491},{"date":"1397/06/20 14:00","price":12445},{"date":"1397/06/20 14:10","price":12514},{"date":"1397/06/20 14:20","price":12415},{"date":"1397/06/20 14:30","price":12373},{"date":"1397/06/20 14:50","price":12337},{"date":"1397/06/20 15:00","price":12404},{"date":"1397/06/20 15:10","price":12431},{"date":"1397/06/20 15:20","price":12435},{"date":"1397/06/20 15:30","price":12431},{"date":"1397/06/20 15:50","price":12527},{"date":"1397/06/20 16:00","price":12510},{"date":"1397/06/20 16:10","price":12484},{"date":"1397/06/20 16:20","price":12537},{"date":"1397/06/20 16:30","price":12524},{"date":"1397/06/20 16:50","price":12541},{"date":"1397/06/20 17:00","price":12540},{"date":"1397/06/20 17:10","price":12500},{"date":"1397/06/20 17:20","price":12434},{"date":"1397/06/20 17:30","price":12549},{"date":"1397/06/20 17:50","price":12504},{"date":"1397/06/20 18:00","price":12418},{"date":"1397/06/20 18:10","price":12448},{"date":"1397/06/20 18:20","price":12528},{"date":"1397/06/20 18:30","price":12500},{"date":"1397/06/20 18:50","price":12357},{"date":"1397/06/20 19:00","price":12322},{"date":"1397/06/20 19:10","price":12366},{"date":"1397/06/20 19:20","price":12380},{"date":"1397/06/20 19:30","price":12348},{"date":"1397/06/20 19:50","price":12371},{"date":"1397/06/20 20:00","price":12407},{"date":"1397/06/20 20:10","price":12367},{"date":"1397/06/20 20:20","price":12322},{"date":"1397/06/20 20:30","price":12290},{"date":"1397/06/20 20:50","price":12188},{"date":"1397/06/20 21:10","price":12214},{"date":"1397/06/20 21:20","price":12157}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398