پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
17594
بیشترین: 
19060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17640
زمان: 
6/20 21:20
قیمت پوند امروز 20 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 شهریور 1397 , 17640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":18070},{"date":"1397/06/20 10:30","price":18064},{"date":"1397/06/20 10:50","price":18070},{"date":"1397/06/20 11:10","price":18409},{"date":"1397/06/20 11:20","price":18720},{"date":"1397/06/20 11:40","price":19060},{"date":"1397/06/20 12:50","price":18658},{"date":"1397/06/20 13:10","price":18084},{"date":"1397/06/20 13:20","price":18199},{"date":"1397/06/20 13:30","price":18295},{"date":"1397/06/20 13:50","price":18140},{"date":"1397/06/20 14:00","price":18069},{"date":"1397/06/20 14:10","price":18172},{"date":"1397/06/20 14:20","price":18026},{"date":"1397/06/20 14:30","price":17959},{"date":"1397/06/20 14:50","price":17912},{"date":"1397/06/20 15:00","price":17994},{"date":"1397/06/20 15:10","price":18042},{"date":"1397/06/20 15:20","price":18031},{"date":"1397/06/20 15:30","price":18035},{"date":"1397/06/20 15:50","price":18160},{"date":"1397/06/20 16:00","price":18138},{"date":"1397/06/20 16:10","price":18100},{"date":"1397/06/20 16:20","price":18177},{"date":"1397/06/20 16:30","price":18163},{"date":"1397/06/20 16:50","price":18120},{"date":"1397/06/20 17:00","price":18172},{"date":"1397/06/20 17:10","price":18072},{"date":"1397/06/20 17:20","price":17963},{"date":"1397/06/20 17:30","price":18113},{"date":"1397/06/20 17:50","price":18074},{"date":"1397/06/20 18:00","price":17977},{"date":"1397/06/20 18:10","price":18017},{"date":"1397/06/20 18:20","price":18113},{"date":"1397/06/20 18:30","price":18082},{"date":"1397/06/20 18:50","price":17908},{"date":"1397/06/20 19:00","price":17877},{"date":"1397/06/20 19:10","price":17941},{"date":"1397/06/20 19:30","price":17883},{"date":"1397/06/20 19:50","price":17921},{"date":"1397/06/20 20:00","price":17974},{"date":"1397/06/20 20:10","price":17918},{"date":"1397/06/20 20:20","price":17855},{"date":"1397/06/20 20:30","price":17813},{"date":"1397/06/20 20:50","price":17594},{"date":"1397/06/20 21:00","price":17673},{"date":"1397/06/20 21:10","price":17721},{"date":"1397/06/20 21:20","price":17640}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398