کمترین: 
13500
بیشترین: 
13850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13550
زمان: 
6/20 21:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 20 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 13550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":13850},{"date":"1397/06/20 12:50","price":13800},{"date":"1397/06/20 13:10","price":13700},{"date":"1397/06/20 13:20","price":13750},{"date":"1397/06/20 13:30","price":13800},{"date":"1397/06/20 13:50","price":13780},{"date":"1397/06/20 14:00","price":13650},{"date":"1397/06/20 14:50","price":13500},{"date":"1397/06/20 15:00","price":13650},{"date":"1397/06/20 15:10","price":13600},{"date":"1397/06/20 15:20","price":13630},{"date":"1397/06/20 15:30","price":13700},{"date":"1397/06/20 15:50","price":13730},{"date":"1397/06/20 16:00","price":13720},{"date":"1397/06/20 16:10","price":13750},{"date":"1397/06/20 16:30","price":13800},{"date":"1397/06/20 16:50","price":13700},{"date":"1397/06/20 17:00","price":13720},{"date":"1397/06/20 17:20","price":13700},{"date":"1397/06/20 17:50","price":13640},{"date":"1397/06/20 18:50","price":13610},{"date":"1397/06/20 19:50","price":13650},{"date":"1397/06/20 21:00","price":13630},{"date":"1397/06/20 21:20","price":13550}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399