کمترین: 
59.6
بیشترین: 
59.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.6
زمان: 
6/20 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 20 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 59.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":59.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398