کمترین: 
12791.2
بیشترین: 
12791.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12791.2
زمان: 
6/20 09:20
قیمت بات تایلند امروز 20 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 شهریور 1397 , 12791.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":12791.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398