کمترین: 
1012.3
بیشترین: 
1012.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1012.3
زمان: 
6/20 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1012.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":1012.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398