کمترین: 
3050.1
بیشترین: 
3050.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3050.1
زمان: 
6/20 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 شهریور 1397 , 3050.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":3050.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398