کمترین: 
3404.3
بیشترین: 
3404.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3404.3
زمان: 
6/20 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 3404.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":3404.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398