کمترین: 
13864.8
بیشترین: 
13864.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13864.8
زمان: 
6/20 09:20
قیمت دینار کویت امروز 20 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 13864.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":13864.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398