کمترین: 
500.9
بیشترین: 
500.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
500.9
زمان: 
6/20 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 20 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 500.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":500.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398