کمترین: 
653.2
بیشترین: 
653.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
653.2
زمان: 
6/20 09:20
قیمت کرون دانمارک امروز 20 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 653.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":653.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399