کمترین: 
463.5
بیشترین: 
463.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
463.5
زمان: 
6/20 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 20 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 شهریور 1397 , 463.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":463.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399