کمترین: 
56.5
بیشترین: 
56.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.5
زمان: 
6/20 09:20
قیمت افغانی امروز 20 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 56.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":56.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399