کمترین: 
3193.8
بیشترین: 
3193.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3193.8
زمان: 
6/20 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 20 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 شهریور 1397 , 3193.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":3193.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398