کمترین: 
3769.1
بیشترین: 
3769.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3769.1
زمان: 
6/20 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 20 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 3769.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":3769.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398