کمترین: 
647.9
بیشترین: 
647.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
647.9
زمان: 
6/20 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 20 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 647.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":647.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398