کمترین: 
5474.2
بیشترین: 
5474.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5474.2
زمان: 
6/20 09:20
قیمت پوند امروز 20 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 شهریور 1397 , 5474.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":5474.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399