کمترین: 
4871.1
بیشترین: 
4871.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4871.1
زمان: 
6/20 09:20
قیمت یورو امروز 20 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 شهریور 1397 , 4871.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 09:20","price":4871.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398