کمترین: 
1193.51
بیشترین: 
1195.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1194.35
زمان: 
6/20 11:00
قیمت اونس طلا امروز 20 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1194.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 02:00","price":1195.90},{"date":"1397/06/20 05:00","price":1195.80},{"date":"1397/06/20 05:30","price":1195.49},{"date":"1397/06/20 08:00","price":1193.51},{"date":"1397/06/20 08:30","price":1194.15},{"date":"1397/06/20 11:00","price":1194.35}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398