کمترین: 
185
بیشترین: 
200.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185
زمان: 
6/20 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 02:00","price":199},{"date":"1397/06/20 05:00","price":199.93},{"date":"1397/06/20 08:00","price":200.61},{"date":"1397/06/20 11:00","price":197.45},{"date":"1397/06/20 12:30","price":197.1},{"date":"1397/06/20 13:00","price":196.51},{"date":"1397/06/20 14:00","price":196.45},{"date":"1397/06/20 17:00","price":193.52},{"date":"1397/06/20 20:00","price":188},{"date":"1397/06/20 23:00","price":185}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398