کمترین: 
6235
بیشترین: 
6365.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6235
زمان: 
6/20 23:00
قیمت بیت کوین امروز 20 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 6235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 02:00","price":6305.4},{"date":"1397/06/20 05:00","price":6297},{"date":"1397/06/20 08:00","price":6365.6},{"date":"1397/06/20 11:00","price":6343.1},{"date":"1397/06/20 12:30","price":6339.8},{"date":"1397/06/20 13:00","price":6325.3},{"date":"1397/06/20 14:00","price":6325.7},{"date":"1397/06/20 17:00","price":6273.9},{"date":"1397/06/20 20:00","price":6239.5},{"date":"1397/06/20 23:00","price":6235}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399