پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1691100
بیشترین: 
1824000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1691300
زمان: 
6/20 23:55
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 20 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1691300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 00:10","price":1728400},{"date":"1397/06/20 00:20","price":1728600},{"date":"1397/06/20 00:45","price":1728500},{"date":"1397/06/20 01:00","price":1728600},{"date":"1397/06/20 01:10","price":1728500},{"date":"1397/06/20 01:20","price":1728600},{"date":"1397/06/20 01:25","price":1728500},{"date":"1397/06/20 01:40","price":1728600},{"date":"1397/06/20 02:45","price":1728500},{"date":"1397/06/20 02:50","price":1728600},{"date":"1397/06/20 02:55","price":1728500},{"date":"1397/06/20 03:00","price":1728600},{"date":"1397/06/20 03:10","price":1728500},{"date":"1397/06/20 03:15","price":1728600},{"date":"1397/06/20 03:20","price":1728500},{"date":"1397/06/20 03:25","price":1728600},{"date":"1397/06/20 03:55","price":1728500},{"date":"1397/06/20 04:00","price":1728600},{"date":"1397/06/20 04:20","price":1728500},{"date":"1397/06/20 04:25","price":1728600},{"date":"1397/06/20 04:50","price":1728500},{"date":"1397/06/20 04:55","price":1728600},{"date":"1397/06/20 05:00","price":1728500},{"date":"1397/06/20 05:15","price":1728600},{"date":"1397/06/20 05:50","price":1728500},{"date":"1397/06/20 05:55","price":1728600},{"date":"1397/06/20 06:40","price":1728700},{"date":"1397/06/20 06:45","price":1728500},{"date":"1397/06/20 06:55","price":1728600},{"date":"1397/06/20 07:10","price":1728500},{"date":"1397/06/20 07:20","price":1728600},{"date":"1397/06/20 07:50","price":1728500},{"date":"1397/06/20 08:00","price":1728600},{"date":"1397/06/20 08:10","price":1728500},{"date":"1397/06/20 08:15","price":1728600},{"date":"1397/06/20 08:20","price":1728500},{"date":"1397/06/20 08:30","price":1728700},{"date":"1397/06/20 08:40","price":1728600},{"date":"1397/06/20 08:45","price":1728500},{"date":"1397/06/20 08:50","price":1728600},{"date":"1397/06/20 09:05","price":1728500},{"date":"1397/06/20 09:20","price":1728600},{"date":"1397/06/20 09:25","price":1728500},{"date":"1397/06/20 09:30","price":1728600},{"date":"1397/06/20 09:40","price":1728500},{"date":"1397/06/20 09:45","price":1728600},{"date":"1397/06/20 09:55","price":1728500},{"date":"1397/06/20 10:00","price":1728600},{"date":"1397/06/20 10:25","price":1728700},{"date":"1397/06/20 10:30","price":1728600},{"date":"1397/06/20 10:50","price":1728500},{"date":"1397/06/20 10:55","price":1728700},{"date":"1397/06/20 11:00","price":1728600},{"date":"1397/06/20 11:05","price":1765300},{"date":"1397/06/20 11:10","price":1809500},{"date":"1397/06/20 11:15","price":1780500},{"date":"1397/06/20 11:25","price":1802200},{"date":"1397/06/20 11:40","price":1824000},{"date":"1397/06/20 12:05","price":1792400},{"date":"1397/06/20 12:25","price":1786400},{"date":"1397/06/20 12:35","price":1782500},{"date":"1397/06/20 12:55","price":1729700},{"date":"1397/06/20 13:05","price":1737500},{"date":"1397/06/20 13:15","price":1741400},{"date":"1397/06/20 13:25","price":1747200},{"date":"1397/06/20 13:30","price":1745500},{"date":"1397/06/20 13:40","price":1736300},{"date":"1397/06/20 13:45","price":1730500},{"date":"1397/06/20 13:50","price":1726500},{"date":"1397/06/20 13:55","price":1736200},{"date":"1397/06/20 14:00","price":1736400},{"date":"1397/06/20 14:05","price":1738300},{"date":"1397/06/20 14:10","price":1734300},{"date":"1397/06/20 14:15","price":1732400},{"date":"1397/06/20 14:20","price":1726500},{"date":"1397/06/20 14:25","price":1718400},{"date":"1397/06/20 14:30","price":1710900},{"date":"1397/06/20 14:40","price":1699200},{"date":"1397/06/20 14:45","price":1714800},{"date":"1397/06/20 14:50","price":1734400},{"date":"1397/06/20 14:55","price":1726600},{"date":"1397/06/20 15:00","price":1722600},{"date":"1397/06/20 15:05","price":1728500},{"date":"1397/06/20 15:10","price":1730600},{"date":"1397/06/20 15:15","price":1726500},{"date":"1397/06/20 15:20","price":1726600},{"date":"1397/06/20 15:25","price":1728500},{"date":"1397/06/20 15:30","price":1730400},{"date":"1397/06/20 15:40","price":1736300},{"date":"1397/06/20 15:45","price":1738200},{"date":"1397/06/20 15:50","price":1736200},{"date":"1397/06/20 15:55","price":1740400},{"date":"1397/06/20 16:00","price":1742100},{"date":"1397/06/20 16:05","price":1738200},{"date":"1397/06/20 16:15","price":1742100},{"date":"1397/06/20 16:20","price":1745300},{"date":"1397/06/20 16:25","price":1740400},{"date":"1397/06/20 16:30","price":1738300},{"date":"1397/06/20 16:40","price":1742000},{"date":"1397/06/20 16:45","price":1734400},{"date":"1397/06/20 16:50","price":1732500},{"date":"1397/06/20 16:55","price":1734400},{"date":"1397/06/20 17:05","price":1720700},{"date":"1397/06/20 17:10","price":1720400},{"date":"1397/06/20 17:15","price":1716500},{"date":"1397/06/20 17:20","price":1720600},{"date":"1397/06/20 17:25","price":1730500},{"date":"1397/06/20 17:30","price":1730200},{"date":"1397/06/20 17:40","price":1728400},{"date":"1397/06/20 17:45","price":1726600},{"date":"1397/06/20 17:50","price":1730500},{"date":"1397/06/20 17:55","price":1718700},{"date":"1397/06/20 18:00","price":1720700},{"date":"1397/06/20 18:05","price":1728500},{"date":"1397/06/20 18:10","price":1726500},{"date":"1397/06/20 18:15","price":1732200},{"date":"1397/06/20 18:20","price":1734200},{"date":"1397/06/20 18:25","price":1728500},{"date":"1397/06/20 18:30","price":1726500},{"date":"1397/06/20 18:40","price":1708900},{"date":"1397/06/20 18:45","price":1710400},{"date":"1397/06/20 18:50","price":1710500},{"date":"1397/06/20 18:55","price":1710900},{"date":"1397/06/20 19:00","price":1708900},{"date":"1397/06/20 19:05","price":1716600},{"date":"1397/06/20 19:15","price":1718300},{"date":"1397/06/20 19:20","price":1716500},{"date":"1397/06/20 19:25","price":1712900},{"date":"1397/06/20 19:30","price":1712700},{"date":"1397/06/20 19:45","price":1716500},{"date":"1397/06/20 19:50","price":1712700},{"date":"1397/06/20 19:55","price":1716600},{"date":"1397/06/20 20:00","price":1718500},{"date":"1397/06/20 20:05","price":1714700},{"date":"1397/06/20 20:10","price":1714600},{"date":"1397/06/20 20:15","price":1712700},{"date":"1397/06/20 20:20","price":1706900},{"date":"1397/06/20 20:25","price":1708800},{"date":"1397/06/20 20:30","price":1703000},{"date":"1397/06/20 20:40","price":1699000},{"date":"1397/06/20 20:45","price":1697200},{"date":"1397/06/20 21:00","price":1701000},{"date":"1397/06/20 21:10","price":1691100},{"date":"1397/06/20 21:15","price":1691400},{"date":"1397/06/20 21:30","price":1691300},{"date":"1397/06/20 21:40","price":1691400},{"date":"1397/06/20 21:45","price":1691500},{"date":"1397/06/20 21:50","price":1691400},{"date":"1397/06/20 21:55","price":1691300},{"date":"1397/06/20 22:00","price":1691400},{"date":"1397/06/20 22:05","price":1691300},{"date":"1397/06/20 22:15","price":1691200},{"date":"1397/06/20 22:20","price":1691600},{"date":"1397/06/20 22:25","price":1691500},{"date":"1397/06/20 22:30","price":1691400},{"date":"1397/06/20 22:45","price":1691300},{"date":"1397/06/20 22:50","price":1691200},{"date":"1397/06/20 22:55","price":1691400},{"date":"1397/06/20 23:45","price":1691300},{"date":"1397/06/20 23:50","price":1691400},{"date":"1397/06/20 23:55","price":1691300}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398