کمترین: 
25
بیشترین: 
26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/19 16:10
قیمت لیر سوریه امروز 19 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 14:30","price":26},{"date":"1397/06/19 15:00","price":25},{"date":"1397/06/19 16:10","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398