کمترین: 
612000
بیشترین: 
622000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
612000
زمان: 
6/19 16:42
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 19 شهریور 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 612000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:42","price":622000},{"date":"1397/06/19 16:42","price":612000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399