کمترین: 
1063000
بیشترین: 
1103000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1073000
زمان: 
6/19 16:42
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 19 شهریور 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1073000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:36","price":1063000},{"date":"1397/06/19 11:42","price":1083000},{"date":"1397/06/19 12:06","price":1093000},{"date":"1397/06/19 13:42","price":1073000},{"date":"1397/06/19 14:36","price":1103000},{"date":"1397/06/19 16:42","price":1073000}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398