کمترین: 
3901000
بیشترین: 
4001000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4001000
زمان: 
6/19 14:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 19 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 4001000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:30","price":3901000},{"date":"1397/06/19 11:42","price":3951000},{"date":"1397/06/19 14:48","price":4001000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398