کمترین: 
2004000
بیشترین: 
2104000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2074000
زمان: 
6/19 16:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 19 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 2074000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:24","price":2004000},{"date":"1397/06/19 11:36","price":2034000},{"date":"1397/06/19 11:42","price":2054000},{"date":"1397/06/19 12:06","price":2084000},{"date":"1397/06/19 13:42","price":2074000},{"date":"1397/06/19 14:36","price":2104000},{"date":"1397/06/19 16:42","price":2074000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399