کمترین: 
2000000
بیشترین: 
2100000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2070000
زمان: 
6/19 16:42
قیمت نیم سکه امروز 19 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 2070000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:24","price":2000000},{"date":"1397/06/19 11:36","price":2030000},{"date":"1397/06/19 11:42","price":2050000},{"date":"1397/06/19 12:06","price":2080000},{"date":"1397/06/19 13:42","price":2070000},{"date":"1397/06/19 14:36","price":2100000},{"date":"1397/06/19 16:42","price":2070000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398