پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1525000
بیشترین: 
1604000
قیمت تقلبی: 
1592000
زمان: 
6/19 20:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 19 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1592000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:20","price":1525000},{"date":"1397/06/19 11:25","price":1531000},{"date":"1397/06/19 11:35","price":1539000},{"date":"1397/06/19 11:40","price":1533000},{"date":"1397/06/19 11:45","price":1527000},{"date":"1397/06/19 12:20","price":1531000},{"date":"1397/06/19 12:25","price":1532000},{"date":"1397/06/19 12:40","price":1531000},{"date":"1397/06/19 12:45","price":1529000},{"date":"1397/06/19 12:50","price":1531000},{"date":"1397/06/19 13:00","price":1534000},{"date":"1397/06/19 13:05","price":1537000},{"date":"1397/06/19 13:15","price":1546000},{"date":"1397/06/19 13:25","price":1551000},{"date":"1397/06/19 13:45","price":1556000},{"date":"1397/06/19 13:50","price":1554000},{"date":"1397/06/19 13:55","price":1556000},{"date":"1397/06/19 14:10","price":1559000},{"date":"1397/06/19 14:15","price":1557000},{"date":"1397/06/19 14:25","price":1562000},{"date":"1397/06/19 14:40","price":1570000},{"date":"1397/06/19 14:45","price":1571000},{"date":"1397/06/19 14:50","price":1560000},{"date":"1397/06/19 14:55","price":1554000},{"date":"1397/06/19 15:05","price":1559000},{"date":"1397/06/19 15:15","price":1551000},{"date":"1397/06/19 15:25","price":1558000},{"date":"1397/06/19 15:45","price":1552000},{"date":"1397/06/19 15:50","price":1551000},{"date":"1397/06/19 15:55","price":1552000},{"date":"1397/06/19 16:10","price":1553000},{"date":"1397/06/19 16:15","price":1555000},{"date":"1397/06/19 16:25","price":1558000},{"date":"1397/06/19 16:40","price":1562000},{"date":"1397/06/19 16:45","price":1568000},{"date":"1397/06/19 16:50","price":1559000},{"date":"1397/06/19 16:55","price":1564000},{"date":"1397/06/19 17:00","price":1566000},{"date":"1397/06/19 17:05","price":1567000},{"date":"1397/06/19 17:20","price":1571000},{"date":"1397/06/19 17:25","price":1564000},{"date":"1397/06/19 17:40","price":1562000},{"date":"1397/06/19 17:45","price":1561000},{"date":"1397/06/19 17:55","price":1565000},{"date":"1397/06/19 18:00","price":1567000},{"date":"1397/06/19 18:05","price":1569000},{"date":"1397/06/19 18:10","price":1571000},{"date":"1397/06/19 18:15","price":1575000},{"date":"1397/06/19 18:20","price":1579000},{"date":"1397/06/19 18:25","price":1581000},{"date":"1397/06/19 18:30","price":1578000},{"date":"1397/06/19 18:40","price":1580000},{"date":"1397/06/19 18:45","price":1583000},{"date":"1397/06/19 18:50","price":1588000},{"date":"1397/06/19 18:55","price":1589000},{"date":"1397/06/19 19:00","price":1591000},{"date":"1397/06/19 19:05","price":1592000},{"date":"1397/06/19 19:10","price":1597000},{"date":"1397/06/19 19:15","price":1599000},{"date":"1397/06/19 19:20","price":1600000},{"date":"1397/06/19 19:30","price":1601000},{"date":"1397/06/19 19:40","price":1604000},{"date":"1397/06/19 19:45","price":1597000},{"date":"1397/06/19 19:50","price":1595000},{"date":"1397/06/19 19:55","price":1594000},{"date":"1397/06/19 20:00","price":1593000},{"date":"1397/06/19 20:05","price":1595000},{"date":"1397/06/19 20:10","price":1593000},{"date":"1397/06/19 20:15","price":1592000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398