پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
469120
بیشترین: 
493430
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
489740
زمان: 
6/19 20:15
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 19 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 19 شهریور 1397 , 489740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:20","price":469120},{"date":"1397/06/19 11:25","price":470960},{"date":"1397/06/19 11:35","price":473420},{"date":"1397/06/19 11:40","price":471580},{"date":"1397/06/19 11:45","price":469730},{"date":"1397/06/19 12:20","price":470960},{"date":"1397/06/19 12:25","price":471270},{"date":"1397/06/19 12:40","price":470960},{"date":"1397/06/19 12:45","price":470350},{"date":"1397/06/19 12:50","price":470960},{"date":"1397/06/19 13:00","price":471890},{"date":"1397/06/19 13:05","price":472810},{"date":"1397/06/19 13:15","price":475580},{"date":"1397/06/19 13:25","price":477120},{"date":"1397/06/19 13:45","price":478660},{"date":"1397/06/19 13:50","price":478040},{"date":"1397/06/19 13:55","price":478660},{"date":"1397/06/19 14:10","price":479580},{"date":"1397/06/19 14:15","price":478970},{"date":"1397/06/19 14:25","price":480500},{"date":"1397/06/19 14:40","price":482970},{"date":"1397/06/19 14:45","price":483270},{"date":"1397/06/19 14:50","price":479890},{"date":"1397/06/19 14:55","price":478040},{"date":"1397/06/19 15:05","price":479580},{"date":"1397/06/19 15:15","price":478350},{"date":"1397/06/19 15:25","price":479270},{"date":"1397/06/19 15:45","price":477430},{"date":"1397/06/19 15:50","price":477120},{"date":"1397/06/19 15:55","price":477430},{"date":"1397/06/19 16:10","price":477730},{"date":"1397/06/19 16:15","price":478200},{"date":"1397/06/19 16:25","price":479270},{"date":"1397/06/19 16:40","price":480500},{"date":"1397/06/19 16:45","price":482350},{"date":"1397/06/19 16:50","price":479580},{"date":"1397/06/19 16:55","price":481120},{"date":"1397/06/19 17:00","price":481740},{"date":"1397/06/19 17:05","price":481890},{"date":"1397/06/19 17:10","price":482040},{"date":"1397/06/19 17:20","price":483270},{"date":"1397/06/19 17:25","price":481120},{"date":"1397/06/19 17:40","price":480500},{"date":"1397/06/19 17:45","price":480200},{"date":"1397/06/19 17:55","price":481430},{"date":"1397/06/19 18:00","price":482040},{"date":"1397/06/19 18:05","price":482660},{"date":"1397/06/19 18:10","price":483270},{"date":"1397/06/19 18:15","price":484350},{"date":"1397/06/19 18:20","price":485740},{"date":"1397/06/19 18:25","price":486350},{"date":"1397/06/19 18:30","price":485430},{"date":"1397/06/19 18:40","price":486050},{"date":"1397/06/19 18:45","price":486810},{"date":"1397/06/19 18:50","price":488510},{"date":"1397/06/19 18:55","price":488820},{"date":"1397/06/19 19:00","price":489430},{"date":"1397/06/19 19:05","price":489740},{"date":"1397/06/19 19:10","price":490350},{"date":"1397/06/19 19:15","price":491890},{"date":"1397/06/19 19:20","price":492200},{"date":"1397/06/19 19:30","price":492510},{"date":"1397/06/19 19:40","price":493430},{"date":"1397/06/19 19:45","price":491280},{"date":"1397/06/19 19:50","price":490660},{"date":"1397/06/19 19:55","price":490200},{"date":"1397/06/19 20:00","price":490050},{"date":"1397/06/19 20:05","price":490510},{"date":"1397/06/19 20:10","price":489890},{"date":"1397/06/19 20:15","price":489740}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398