پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
351840
بیشترین: 
370080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
367310
زمان: 
6/19 20:15
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 19 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 19 شهریور 1397 , 367310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:20","price":351840},{"date":"1397/06/19 11:25","price":353230},{"date":"1397/06/19 11:35","price":355070},{"date":"1397/06/19 11:40","price":353690},{"date":"1397/06/19 11:45","price":352300},{"date":"1397/06/19 12:20","price":353230},{"date":"1397/06/19 12:25","price":353460},{"date":"1397/06/19 12:40","price":353230},{"date":"1397/06/19 12:45","price":352760},{"date":"1397/06/19 12:50","price":353230},{"date":"1397/06/19 13:00","price":353920},{"date":"1397/06/19 13:05","price":354610},{"date":"1397/06/19 13:15","price":356690},{"date":"1397/06/19 13:25","price":357840},{"date":"1397/06/19 13:45","price":359000},{"date":"1397/06/19 13:50","price":358540},{"date":"1397/06/19 13:55","price":359000},{"date":"1397/06/19 14:10","price":359690},{"date":"1397/06/19 14:15","price":359230},{"date":"1397/06/19 14:25","price":360380},{"date":"1397/06/19 14:40","price":362230},{"date":"1397/06/19 14:45","price":362460},{"date":"1397/06/19 14:50","price":359920},{"date":"1397/06/19 14:55","price":358540},{"date":"1397/06/19 15:05","price":359690},{"date":"1397/06/19 15:15","price":358770},{"date":"1397/06/19 15:25","price":359460},{"date":"1397/06/19 15:45","price":358070},{"date":"1397/06/19 15:50","price":357840},{"date":"1397/06/19 15:55","price":358070},{"date":"1397/06/19 16:10","price":358300},{"date":"1397/06/19 16:15","price":358650},{"date":"1397/06/19 16:25","price":359460},{"date":"1397/06/19 16:40","price":360380},{"date":"1397/06/19 16:45","price":361770},{"date":"1397/06/19 16:50","price":359690},{"date":"1397/06/19 16:55","price":360840},{"date":"1397/06/19 17:00","price":361310},{"date":"1397/06/19 17:05","price":361420},{"date":"1397/06/19 17:10","price":361540},{"date":"1397/06/19 17:20","price":362460},{"date":"1397/06/19 17:25","price":360840},{"date":"1397/06/19 17:40","price":360380},{"date":"1397/06/19 17:45","price":360150},{"date":"1397/06/19 17:55","price":361070},{"date":"1397/06/19 18:00","price":361540},{"date":"1397/06/19 18:05","price":362000},{"date":"1397/06/19 18:10","price":362460},{"date":"1397/06/19 18:15","price":363270},{"date":"1397/06/19 18:20","price":364310},{"date":"1397/06/19 18:25","price":364770},{"date":"1397/06/19 18:30","price":364080},{"date":"1397/06/19 18:40","price":364540},{"date":"1397/06/19 18:45","price":365110},{"date":"1397/06/19 18:50","price":366380},{"date":"1397/06/19 18:55","price":366620},{"date":"1397/06/19 19:00","price":367080},{"date":"1397/06/19 19:05","price":367310},{"date":"1397/06/19 19:10","price":367770},{"date":"1397/06/19 19:15","price":368920},{"date":"1397/06/19 19:20","price":369150},{"date":"1397/06/19 19:30","price":369390},{"date":"1397/06/19 19:40","price":370080},{"date":"1397/06/19 19:45","price":368460},{"date":"1397/06/19 19:50","price":368000},{"date":"1397/06/19 19:55","price":367650},{"date":"1397/06/19 20:00","price":367540},{"date":"1397/06/19 20:05","price":367890},{"date":"1397/06/19 20:10","price":367420},{"date":"1397/06/19 20:15","price":367310}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398