پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4240000
بیشترین: 
4390000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4380000
زمان: 
6/19 21:06
قیمت سکه امامی امروز 19 شهریور 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 4380000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:12","price":4240000},{"date":"1397/06/19 11:18","price":4260000},{"date":"1397/06/19 11:24","price":4270000},{"date":"1397/06/19 11:30","price":4265000},{"date":"1397/06/19 11:36","price":4275000},{"date":"1397/06/19 11:42","price":4288000},{"date":"1397/06/19 11:48","price":4270000},{"date":"1397/06/19 11:54","price":4260000},{"date":"1397/06/19 12:00","price":4270000},{"date":"1397/06/19 12:06","price":4245000},{"date":"1397/06/19 12:12","price":4250000},{"date":"1397/06/19 12:24","price":4270000},{"date":"1397/06/19 12:36","price":4245000},{"date":"1397/06/19 12:42","price":4250000},{"date":"1397/06/19 12:48","price":4255000},{"date":"1397/06/19 13:00","price":4265000},{"date":"1397/06/19 13:12","price":4310000},{"date":"1397/06/19 13:18","price":4325000},{"date":"1397/06/19 13:24","price":4305000},{"date":"1397/06/19 13:30","price":4332000},{"date":"1397/06/19 13:42","price":4320000},{"date":"1397/06/19 14:00","price":4325000},{"date":"1397/06/19 14:12","price":4330000},{"date":"1397/06/19 14:18","price":4325000},{"date":"1397/06/19 14:30","price":4330000},{"date":"1397/06/19 14:36","price":4375000},{"date":"1397/06/19 14:42","price":4360000},{"date":"1397/06/19 14:48","price":4320000},{"date":"1397/06/19 14:54","price":4310000},{"date":"1397/06/19 15:00","price":4270000},{"date":"1397/06/19 15:24","price":4310000},{"date":"1397/06/19 15:30","price":4305000},{"date":"1397/06/19 15:36","price":4300000},{"date":"1397/06/19 15:42","price":4265000},{"date":"1397/06/19 15:48","price":4250000},{"date":"1397/06/19 15:54","price":4245000},{"date":"1397/06/19 16:00","price":4255000},{"date":"1397/06/19 16:06","price":4270000},{"date":"1397/06/19 16:12","price":4265000},{"date":"1397/06/19 16:18","price":4275000},{"date":"1397/06/19 16:24","price":4300000},{"date":"1397/06/19 16:30","price":4320000},{"date":"1397/06/19 16:36","price":4345000},{"date":"1397/06/19 16:42","price":4335000},{"date":"1397/06/19 16:54","price":4340000},{"date":"1397/06/19 17:00","price":4324000},{"date":"1397/06/19 17:06","price":4328000},{"date":"1397/06/19 17:12","price":4325000},{"date":"1397/06/19 17:18","price":4335000},{"date":"1397/06/19 17:24","price":4325000},{"date":"1397/06/19 17:30","price":4328000},{"date":"1397/06/19 17:36","price":4315000},{"date":"1397/06/19 17:42","price":4312000},{"date":"1397/06/19 17:48","price":4305000},{"date":"1397/06/19 17:54","price":4310000},{"date":"1397/06/19 18:00","price":4315000},{"date":"1397/06/19 18:06","price":4330000},{"date":"1397/06/19 18:12","price":4337000},{"date":"1397/06/19 18:18","price":4330000},{"date":"1397/06/19 18:24","price":4335000},{"date":"1397/06/19 18:36","price":4332000},{"date":"1397/06/19 18:42","price":4345000},{"date":"1397/06/19 18:48","price":4355000},{"date":"1397/06/19 18:54","price":4350000},{"date":"1397/06/19 19:00","price":4355000},{"date":"1397/06/19 19:06","price":4375000},{"date":"1397/06/19 19:12","price":4385000},{"date":"1397/06/19 19:24","price":4390000},{"date":"1397/06/19 19:30","price":4360000},{"date":"1397/06/19 19:36","price":4375000},{"date":"1397/06/19 19:42","price":4360000},{"date":"1397/06/19 19:54","price":4365000},{"date":"1397/06/19 20:36","price":4375000},{"date":"1397/06/19 20:42","price":4390000},{"date":"1397/06/19 20:48","price":4385000},{"date":"1397/06/19 20:54","price":4390000},{"date":"1397/06/19 21:00","price":4385000},{"date":"1397/06/19 21:06","price":4380000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398