پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1871700
بیشترین: 
1943200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1938800
زمان: 
6/19 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 19 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1938800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:10","price":1871700},{"date":"1397/06/19 11:15","price":1885800},{"date":"1397/06/19 11:20","price":1890200},{"date":"1397/06/19 11:25","price":1888000},{"date":"1397/06/19 11:35","price":1892400},{"date":"1397/06/19 11:40","price":1898200},{"date":"1397/06/19 11:45","price":1890200},{"date":"1397/06/19 12:25","price":1888000},{"date":"1397/06/19 12:40","price":1881400},{"date":"1397/06/19 12:45","price":1883600},{"date":"1397/06/19 13:00","price":1888000},{"date":"1397/06/19 13:05","price":1899900},{"date":"1397/06/19 13:15","price":1914500},{"date":"1397/06/19 13:25","price":1916700},{"date":"1397/06/19 13:45","price":1912300},{"date":"1397/06/19 13:50","price":1915400},{"date":"1397/06/19 13:55","price":1912300},{"date":"1397/06/19 14:10","price":1916700},{"date":"1397/06/19 14:15","price":1915800},{"date":"1397/06/19 14:25","price":1914500},{"date":"1397/06/19 14:40","price":1936600},{"date":"1397/06/19 14:45","price":1930000},{"date":"1397/06/19 14:50","price":1912300},{"date":"1397/06/19 14:55","price":1899000},{"date":"1397/06/19 15:05","price":1907900},{"date":"1397/06/19 15:15","price":1903500},{"date":"1397/06/19 15:25","price":1905700},{"date":"1397/06/19 15:45","price":1881400},{"date":"1397/06/19 15:50","price":1885800},{"date":"1397/06/19 15:55","price":1883600},{"date":"1397/06/19 16:10","price":1888000},{"date":"1397/06/19 16:15","price":1892400},{"date":"1397/06/19 16:25","price":1912300},{"date":"1397/06/19 16:40","price":1918900},{"date":"1397/06/19 16:50","price":1914500},{"date":"1397/06/19 16:55","price":1921100},{"date":"1397/06/19 17:00","price":1913600},{"date":"1397/06/19 17:05","price":1915400},{"date":"1397/06/19 17:10","price":1915800},{"date":"1397/06/19 17:15","price":1916700},{"date":"1397/06/19 17:20","price":1918900},{"date":"1397/06/19 17:25","price":1914500},{"date":"1397/06/19 17:30","price":1915800},{"date":"1397/06/19 17:40","price":1910100},{"date":"1397/06/19 17:45","price":1908800},{"date":"1397/06/19 17:50","price":1905700},{"date":"1397/06/19 17:55","price":1910100},{"date":"1397/06/19 18:05","price":1918900},{"date":"1397/06/19 18:10","price":1916700},{"date":"1397/06/19 18:15","price":1921100},{"date":"1397/06/19 18:20","price":1916700},{"date":"1397/06/19 18:25","price":1918900},{"date":"1397/06/19 18:40","price":1917600},{"date":"1397/06/19 18:45","price":1923300},{"date":"1397/06/19 18:50","price":1927700},{"date":"1397/06/19 18:55","price":1925500},{"date":"1397/06/19 19:00","price":1927700},{"date":"1397/06/19 19:05","price":1930000},{"date":"1397/06/19 19:10","price":1936600},{"date":"1397/06/19 19:15","price":1941000},{"date":"1397/06/19 19:25","price":1943200},{"date":"1397/06/19 19:30","price":1936600},{"date":"1397/06/19 19:40","price":1938800},{"date":"1397/06/19 19:45","price":1930000},{"date":"1397/06/19 19:55","price":1932200},{"date":"1397/06/19 20:10","price":1934400},{"date":"1397/06/19 20:15","price":1932200},{"date":"1397/06/19 20:40","price":1936600},{"date":"1397/06/19 20:45","price":1943200},{"date":"1397/06/19 20:50","price":1941000},{"date":"1397/06/19 20:55","price":1943200},{"date":"1397/06/19 21:00","price":1941000},{"date":"1397/06/19 21:05","price":1943200},{"date":"1397/06/19 21:10","price":1938800}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398