کمترین: 
103
بیشترین: 
110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
110
زمان: 
6/19 20:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 19 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:00","price":103},{"date":"1397/06/19 11:10","price":104},{"date":"1397/06/19 11:20","price":105},{"date":"1397/06/19 11:50","price":106},{"date":"1397/06/19 12:40","price":105},{"date":"1397/06/19 13:21","price":107},{"date":"1397/06/19 14:40","price":108},{"date":"1397/06/19 15:00","price":105},{"date":"1397/06/19 15:20","price":106},{"date":"1397/06/19 16:10","price":107},{"date":"1397/06/19 16:30","price":108},{"date":"1397/06/19 16:50","price":109},{"date":"1397/06/19 17:50","price":108},{"date":"1397/06/19 18:10","price":109},{"date":"1397/06/19 19:20","price":110},{"date":"1397/06/19 19:50","price":109},{"date":"1397/06/19 20:00","price":110},{"date":"1397/06/19 20:20","price":109},{"date":"1397/06/19 20:30","price":110}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399