کمترین: 
146998
بیشترین: 
147090
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
146998.0
زمان: 
6/19 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 19 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 146998.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:00","price":147044.0},{"date":"1397/06/19 12:40","price":147090.0},{"date":"1397/06/19 12:50","price":146998.0}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398