کمترین: 
1656
بیشترین: 
1766
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1766
زمان: 
6/19 20:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 19 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:30","price":1656},{"date":"1397/06/19 11:00","price":1659},{"date":"1397/06/19 11:10","price":1666},{"date":"1397/06/19 11:20","price":1683},{"date":"1397/06/19 11:50","price":1688},{"date":"1397/06/19 12:40","price":1682},{"date":"1397/06/19 12:50","price":1680},{"date":"1397/06/19 13:10","price":1690},{"date":"1397/06/19 13:21","price":1704},{"date":"1397/06/19 13:50","price":1708},{"date":"1397/06/19 14:20","price":1707},{"date":"1397/06/19 14:30","price":1710},{"date":"1397/06/19 14:40","price":1724},{"date":"1397/06/19 15:00","price":1690},{"date":"1397/06/19 15:20","price":1706},{"date":"1397/06/19 15:30","price":1701},{"date":"1397/06/19 15:50","price":1699},{"date":"1397/06/19 16:10","price":1721},{"date":"1397/06/19 16:30","price":1733},{"date":"1397/06/19 16:50","price":1749},{"date":"1397/06/19 17:00","price":1752},{"date":"1397/06/19 17:10","price":1747},{"date":"1397/06/19 17:20","price":1746},{"date":"1397/06/19 17:30","price":1744},{"date":"1397/06/19 17:50","price":1734},{"date":"1397/06/19 18:00","price":1730},{"date":"1397/06/19 18:10","price":1745},{"date":"1397/06/19 18:20","price":1743},{"date":"1397/06/19 18:30","price":1745},{"date":"1397/06/19 18:50","price":1749},{"date":"1397/06/19 19:00","price":1748},{"date":"1397/06/19 19:10","price":1752},{"date":"1397/06/19 19:20","price":1763},{"date":"1397/06/19 19:30","price":1764},{"date":"1397/06/19 19:50","price":1753},{"date":"1397/06/19 20:00","price":1757},{"date":"1397/06/19 20:10","price":1755},{"date":"1397/06/19 20:20","price":1752},{"date":"1397/06/19 20:30","price":1755},{"date":"1397/06/19 20:50","price":1766}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399