کمترین: 
25
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28
زمان: 
6/19 17:00
قیمت درام ارمنستان امروز 19 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":25},{"date":"1397/06/19 13:21","price":26},{"date":"1397/06/19 15:00","price":25},{"date":"1397/06/19 15:20","price":26},{"date":"1397/06/19 17:00","price":28}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398