پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
33360
بیشترین: 
36404
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36404
زمان: 
6/19 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 19 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 36404 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":33360},{"date":"1397/06/19 10:30","price":33391},{"date":"1397/06/19 10:50","price":33376},{"date":"1397/06/19 11:00","price":33455},{"date":"1397/06/19 11:10","price":33726},{"date":"1397/06/19 11:20","price":34058},{"date":"1397/06/19 11:50","price":34206},{"date":"1397/06/19 12:40","price":34155},{"date":"1397/06/19 12:50","price":34073},{"date":"1397/06/19 13:10","price":34305},{"date":"1397/06/19 13:21","price":34727},{"date":"1397/06/19 13:50","price":34722},{"date":"1397/06/19 14:20","price":34799},{"date":"1397/06/19 14:30","price":34867},{"date":"1397/06/19 14:40","price":35198},{"date":"1397/06/19 15:00","price":34530},{"date":"1397/06/19 15:20","price":34779},{"date":"1397/06/19 15:30","price":34722},{"date":"1397/06/19 15:50","price":34761},{"date":"1397/06/19 16:10","price":35148},{"date":"1397/06/19 16:30","price":35479},{"date":"1397/06/19 16:50","price":35767},{"date":"1397/06/19 17:00","price":35822},{"date":"1397/06/19 17:10","price":35806},{"date":"1397/06/19 17:20","price":35810},{"date":"1397/06/19 17:30","price":35763},{"date":"1397/06/19 17:50","price":35616},{"date":"1397/06/19 18:00","price":35576},{"date":"1397/06/19 18:10","price":35885},{"date":"1397/06/19 18:20","price":35846},{"date":"1397/06/19 18:30","price":35900},{"date":"1397/06/19 18:50","price":35987},{"date":"1397/06/19 19:00","price":35966},{"date":"1397/06/19 19:10","price":36073},{"date":"1397/06/19 19:20","price":36210},{"date":"1397/06/19 19:30","price":36328},{"date":"1397/06/19 19:50","price":36019},{"date":"1397/06/19 20:00","price":36113},{"date":"1397/06/19 20:10","price":36071},{"date":"1397/06/19 20:20","price":36105},{"date":"1397/06/19 20:30","price":36170},{"date":"1397/06/19 20:50","price":36395},{"date":"1397/06/19 21:00","price":36398},{"date":"1397/06/19 21:10","price":36314},{"date":"1397/06/19 21:20","price":36404}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398