کمترین: 
9248
بیشترین: 
9877
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9876
زمان: 
6/19 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 19 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 19 شهریور 1397 , 9876 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":9257},{"date":"1397/06/19 10:30","price":9265},{"date":"1397/06/19 10:50","price":9268},{"date":"1397/06/19 11:00","price":9248},{"date":"1397/06/19 11:10","price":9330},{"date":"1397/06/19 11:20","price":9411},{"date":"1397/06/19 11:50","price":9437},{"date":"1397/06/19 12:40","price":9415},{"date":"1397/06/19 12:50","price":9365},{"date":"1397/06/19 13:10","price":9417},{"date":"1397/06/19 13:21","price":9548},{"date":"1397/06/19 13:50","price":9551},{"date":"1397/06/19 14:20","price":9548},{"date":"1397/06/19 14:30","price":9561},{"date":"1397/06/19 14:40","price":9641},{"date":"1397/06/19 15:00","price":9448},{"date":"1397/06/19 15:20","price":9516},{"date":"1397/06/19 15:30","price":9492},{"date":"1397/06/19 15:50","price":9480},{"date":"1397/06/19 16:10","price":9599},{"date":"1397/06/19 16:30","price":9691},{"date":"1397/06/19 16:50","price":9753},{"date":"1397/06/19 17:00","price":9792},{"date":"1397/06/19 17:10","price":9767},{"date":"1397/06/19 17:20","price":9766},{"date":"1397/06/19 17:30","price":9752},{"date":"1397/06/19 17:50","price":9708},{"date":"1397/06/19 18:00","price":9660},{"date":"1397/06/19 18:10","price":9764},{"date":"1397/06/19 18:20","price":9752},{"date":"1397/06/19 18:30","price":9764},{"date":"1397/06/19 18:50","price":9749},{"date":"1397/06/19 19:00","price":9778},{"date":"1397/06/19 19:10","price":9781},{"date":"1397/06/19 19:20","price":9835},{"date":"1397/06/19 19:30","price":9868},{"date":"1397/06/19 19:50","price":9781},{"date":"1397/06/19 20:00","price":9806},{"date":"1397/06/19 20:10","price":9791},{"date":"1397/06/19 20:20","price":9801},{"date":"1397/06/19 20:30","price":9815},{"date":"1397/06/19 20:50","price":9876},{"date":"1397/06/19 21:00","price":9877},{"date":"1397/06/19 21:10","price":9854},{"date":"1397/06/19 21:20","price":9876}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398